Sukatan Aktiviti Kadet Pandu Puteri
Maktab Perguruan Kuala Terengganu

Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
KPLI(SM)
Penilaian
SEMESTER SATU
TAJUK AKTIVITI ABM/CATATAN MASA
     
1.Pengurusan Pasukan      
1.1. Pendaftaran ahli kuliah tranperensi 2 jam
1.2 Yuran bengkel bahan maujud-pakaian seragam  
1.3.Pembentukan Jawatankuasa Pengurus. perbincangan kumpulan persembahan kumpulan  
demontrasi buku log  
1.4. Pakaian Seragam      
1.5. Penyimpanan Folio.      
1.6. Kotak Petrol.      
1.7. Pengandalian Pasukan.      
       
2. Asas Kepanduan      
2.1. Persetiaan dan undang-undang. main peranan/simulasi/lakonan edaran  
tunjukcara carta/gambar 2 jam
2.2. Cogankata dan Lambang demontrasi edaran  
2.3. Isyarat dan Hormat Pandu Puteri. syarahan video 2 jam
2.4 Berjabat Tangan   demontrasi - gambar  
2.5 Panji-Panji   bendera pandu puteri  
2.6 Lagu Kepaduan   kaset-senikata kagu  
2.7. Khidmat      
       
3. Upacara dan Istiadat PP      
3.1 Kawad Asas Amali dan teori edaran arahan kawad 2 jam
3.2 Pembentukan Ladam Kuda tunjukcara    
3.3 Mengambil Kedatangan      
3.4 Perarakan Menaikan Panji   Bendera Pandu Puteri 1 jam
3.5 Istiadat Perlantikan Kuliah dan amali    
       
4. Sejarah, Perkembangan dan Struktur Organisasi      
4.1 Riwayat Hidup Pengasas Lakonan Edaran 1 jam
4.2 WAGGS Kuliah Carta  
4.3 Asia Pasifik  Perbincangan, Bengkel.    
4.4 Persatuan PP Malaysia Pembentangan kumpulan.   2 jam
4.5 Persatuan PP Negeri      
4.6 Majlis Kadet PP      
       
5. Bendera      
5.1 Bendera PP Malaysia      
5.2 Bendera Malaysia Pertandingan melukis Bahan maujud- Bendera  
5.3 Bendera PP Rantau AP Kuiz Gambar, Poster.  
5.4 Bendera PP Dunia Projek membuat bendera.   2 jam
5.3 Bendera PP Rantau AP      
5.4 Bendera PP Dunia Projek membuat bendera.   1 jam
 atas    
SEMESTER DUA
     
TAJUK
 AKTIVITI
ABM
 MASA
1. PERKHEMAHAN      
1.1 DPU perkhemahan Bengkel, Perbincangan Edaran DPU  
1.2 Program dan perancangan Perbincangan kumpulan   2 jam
1.3 Kraf kem Demonstrasi Model gejet 2 jam
1.4 Kraf Kayu Tunjuk Cara, pertandingan   2 jam
1.5 Membaca Peta dan Pandu Arah Teori dan Amali peta dan kompas 3 jam
       
2. PERTOLONGAN CEMAS      
2.1 Prinsip Asas Pertolongan Cemas Teori dan Amali Nota 3 jam
2.2 Pendidikan Asas Kesihatan Tunjukcara Penggunaan orang sumber  
2.3 Pemulihan pernafasan (CPR) kursus First Aids Kit  
2.4 Balutan      
       
3. Perlantikan      
3.1 Perarakan Panji-panji Istiadat Perlantikan Latihan bendera dunia  
3.2 Arahan dan Kawad Istiadat Perlantikan Pelaksanaan hari Perlantikan jemputan Pesuruhjaya Negeri 3 jam
       
   atas    
SEMESTER TIGA
 
     
     
 TAJUK
AKTIVITI 
ABM 
MASA
1. Pendidikan komuniti      
1.1 Penyediaan kertas cadangan perbincangan , bengkel kertas cadangan 2 jam
1.2 Melaksanakan projek menjalankan projek khidmat masyarakat   2 jam
1.3 Penilaian projek perbincangan , refleksi buku log 1 jam
       
2. Pendidikan kekeluargaan      
2.1 Pengurusan diri bengkel, demonstrasi, ceramah gambar, carta , model 2 jam
2.2 Pengurusan rumahtangga      
2.3 Hubungan interpesonal hutan lawatan, forum, perbincangan gambar, carta, model 2 jam
       
3. Backwoodsman cooking      
3,1 Kosep teori dan amali, tunjukcara, demo. bahan untuk masakan hutan 2 jam
3.2 Cara menghidupkan api      
3.3 Jenis dan cara memasak      
       
4. Permainan Kim      
4.1 Konsep      
4.2 Jenis dan Variasi      
4.3 Pentadbiran tunjukcara, demo bahan-bahan yg. sesuai 2 jam
       
5. Persembahan Kebudayaan      
5.1 Konsep      
5.2 perancangan dan pentadbiran mengurus dan mengadakan     
  pertandingan persembahan * perkhemahan 3 hari 2 malam 2 jam
   atas    
SEMESTER EMPAT
 
     
       
     
 TAJUK
AKTIVITI 
 ABM
 MASA
1.Pengurusan dan pengendalian Pek      
Tunas Puteri      
1.1. Dasar Pertubuhan dan Undang-undang bengkel, perbincangan kumpulan DPU Tunas Puteri 2 jam
1.2 Istiadat dan Upacara Tunas Puteri tunjukcara ,demo carta , gambarajah 2 jam
1.3 Program Tunas Puteri bengkel,  rajah, nota 2 jam
1.4 Aktiviti khas Tunas Puteri tunjukcara, demo carta , gambarajah 2 jam
1,5 Perancangan Program Tunas Puteri bengkel, perbincangan kumpulan nota, format program 2 jam
1.6 Skim Lencana Kecekapan demo, peralatan yg. berkaitan 2 jam
       
2. Pendidikan Kekeluargaan      
2.1 Etika meja      
2.2 Etika sosial ceramah, amali, tunjukcara    
2.3 Etika berpakaian demo video 3 jam
SEMESTER LIMA
atas
   
     
TAJUK
AKTIVITI
 ABM
 MASA
1. Pengurusan dan pengendalian Pasukan      
Pandu Puteri      
1.1Dasar Pertubuhan dan Undang-undang bengkel, perbincangan kumpulan DPU PP 2 JAM
1,2 Program Pandu Puteri      
1.3 Perancangan Program bengkel, perbincangan kumpulan format Program  2 jam
       
2. Pengurusan dan Pengendalian Unit Renjer      
Puteri      
2.1 Dasar Pertubuhan dan Undang-undang bengkel, perbincangan DPU 2 JAM
2.2 Program Renjer Puteri      
2.3 Perancangan program bengkel, perbincangan format program 2 jam
       
3. Program Pemimpin      
3.1 Pra waran perbincangan nota 1 jam
3.2 Mutiara I      
3.3. Mutiara II perbincangan, bengkel contoh buku log jurumasak,  
3.4 Mutiara III   juru P.C. dan Kem Komandan 2 jam
       
4,PENDIDIKAN kEKELUARGAAN      
4.1 Masakan demo, perbandingan masakan bahan mentah, peralatan 2 jam
4.2 Jahitan      
4.3 Hiasan & Gubahan demo, pertandingan bahan yg. sesuai  2 jam
4.4 Kraftangan      
       
5. Kursus Pra Waran bermalam diluar 3 hari 2 malam interaksi B 15 JAM


 
 
 


 

PENILAIAN
Penilaian terhadap ahli kadet pandu puteri dibuat pada akhir setiap semester.Aspek penilaian dibuat terhadap tiga domain utama iaitu bidang Ujian, Folio/Projek/Kursus dan Sahsiah. Setiap domain mempunyai wajaran markah tertentu mengikut sukatan dalam setiap semester. Berikut adalah borang markah yang digunakan oleh pihak BPG dan maktab dalam membuat penilaian pada setiap ahli kadet pandu puteri.
 
 


BORANG PENILAIAN KADET PANDU PUTERI
MPKTBR

SEMESTER 1
 
BIL BIDANG/PERKARA MARKAH
1.

 UJIAN
1. Teori Asas Kepanduan (20)
2. Amali Pengendalian Upacara dan Istiadat (30)
50
2.
2. FOLIO/PROJEK/KURSUS
1. Buku Log (10)
2. Pameran Sejarah Perkembangan dan Struktur Organisasi (20)
30
3.

3. SAHSIAH
1. Kehadiran (05)
2. Jawatan Kepimpinan (05)
3. Sikap (05)
4. Penampilan (05)
20
JUMLAH
100

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTER 2
 
 
 
BIL
 BIDANG/PERKARA
 MARKAH
1.
1. UJIAN
1. Teori Pertolongan Cemas, Membaca Peta, Pandu Arah (20)
2. Amali Pertolongan Cemas, Membaca Peta,Pandu Arah (30)
 
50
2.
2. FOLIO/PROJEK/KURSUS
1. Buku Log (10)
2. Kertas Cadangan Perkhemahan (20)
30
3.
3. SAHSIAH
1. Kehadiran (05)
2. Jawatan kepimpinan (05)
3. Sikap (05)
4. Penampilan (05)
20
JUMLAH
100

 

 SEMESTER 3
 
 
BIL  BIDANG/KURSUS  MARKAH
1.
1. UJIAN
1. Teori Pendidikan Kekeluargaan (10)
2. Amali Memasak, Permainan Kim (30)
40
2.
2. FOLIO/PROJEK/KURSUS
1. Buku Log (10)
2. Kertas Cadangan Pendidikan Komuniti (10)
3. Perkhemahan 3 hari 2 malam (20)
40
3.
3. SAHSIAH
1. Kehadiran (05)
2. Jawatan kepimpinan (05)
3. Sikap (05)
4. Penampilan (05)
20
JUMLAH
100

SEMESTER 4


BIL 
 BIDANG/PERKARA
 MARKAH
1. 1. UJIAN
1. Teori Pentadbiran Pek Tunas Puteri (10)
2. Amali Istiadat dan Upacara Tunas Puteri (30)
40
2.
2. FOLIO/PROJEK/KURSUS
1. Buku Log (10)
2. Bahan Bantu Mengajar Program Tunas Puteri (20)
3. Bengkel Kekeluargaan (10)
40
3.
3. SAHSIAH
1. Kehadiran (05)
2. Jawatan kepimpinan (05)
3. Sikap (05)
4. Penampilan (05)
20
JUMLAH
100

SEMESTER 5


BIL
BIDANG/PERKARA
  MARKAH
1.
1. UJIAN
1. Teori Pentadbiran Pasukan (30)
2. Mengendalikan satu sesi perjumpaan (50)
40
2.
2. FOLIO/PROJEK/KURSUS
1. Buku Log (10)
2. Rancangan mengajar/Bahan bantu Mengajar (30)
3. Kursus Pra Waran (40)
40
3.
3. SAHSIAH
1. Kehadiran (10)
2. Jawatan kepimpinan (10)
3. Sikap (10)
4. Penampilan (10) 
20
JUMLAH
100