SUKATAN PPIM

OBJEKTIF

Pada akhir kursus ini pelajar dapat :-

 1. menguasai pengetahuan dalam setiap bidang kurikulum PPIM di sekolah
 2. menguasai pengetahuan serta kemahiran dalam pengurusan dan pentadbiran PPIM di sekolah;
 3. melahirkan pemimpin PPIM yang boleh merancang serta melaksanakan pelbagai kaedah dan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran kurikulum PPIM
 4. mengcungkil, memupuk dan mengembangkan bakat serta potensi diri dalam pelbagai bidang
 5. membentuk sikap proaktif dan mempunyai semangat 'kekitaan' serta kesukarelaan terhadap kerja-kerja kebajikan untuk PPIM khususnya dan bekerja sama dengan badan-badan lain dalam kerja amal amnya.

 
 
 
 

SEMESTER SATU
 
 
 
 
 
 
Bil
Tajuk
Masa (Jam)
Catatan
12
 
 

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pengenalan PPIM
  1. Sejarah dan Perkembanagan PPIM
 Masa Depan, Visi Dan Misi PPIM
 
 

Tatacara Perjumpaan

  1. Peringkat-Peringkat Tatacara
  2. Upacara Menaikkan Bendera
  3. Upacara Penutup
  4. Upacara Majlis Rasmi
Kawad Kaki
1 Jam
 
 
 
 

2 Jam
 
 
 
 

9 Jam


 
 
 
 

Interkkasi A

 

  Jumlah
15 Jam
 

 
 
 
 
 

SEMESTER DUA
 
 
 
 
 
 
Bil
Tajuk
Masa (Jam)
Catatan
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

 3
 
 

 

Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PPIM
 
 
  1. Peringkat Persediaan
  2. Peringkat Penglibatan
  3. Peringkat Penilaian
 Kerohanian

2.1 manusia sebagai khalifah di bumi

2.2 Pemahaman dan Pengukuhan Al quran dan Hadith
 
 

Kemahiran Seni Hiasan Dalaman

3.1 Pemilihan warna

3.2 Penyusunan dan penjagaan perabot

10 Jam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Jam
 
 
 
 
 
 

3 Jam


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interkkasi A

 

   Jumlah
 15 Jam
 

 
 
 

SEMESTER TIGA
 
 
 
 
 
 
Bil
Tajuk
Masa (Jam)
Catatan
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3

4.
 
 

 

Pengenalan dan Falsafah Kurikulum
  1. Objektif
  2. Falsafah
  3. Bidang-bidang kurikulum
 Penyediaan Projek/Program/Aktoviti PPIM

2.1 Prinsip penggabungjalinan

2.2 Contoh
 
 
 
 

Kerohanian

3.1 pemahaman dan Pengukuhan alquran dan Hadith
 
 

Kemahiran Seni Halus

4.1 Anyaman

4.2 Lipatan

4.3 Jahitan

 

6 Jam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Jam
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Jam
 
 
 
 
 
 

5 Jam


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interkkasi A

 

   Jumlah
 15 Jam
 

 

SEMESTER EMPAT
 
 
 
Bil
Tajuk
Masa (Jam)
Catatan
1.

 2.
 
   3 

Pertolongan Cemas
  1. Kecederaan dan rawatan 
  2. Rawatan Rumah ( Home nursing)
  Rekreasi dan Aktiviti Luar

2.1 Permainan Tradisional

2.2 Kembara /orienteering

 Kemahiran Seni Cetak

3.1 Proses pencetakan

3.2 Cetak baju T

3.3 Membuat kad jemputan dan perayaan

 

5Jam
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Jam
 
 

 4 Jam


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interkkasi A

 

   Jumlah
 15 Jam
 

 

 SEMESTER LIMA
 
 
 
Bil
Tajuk
Masa (Jam)
Catatan
1.

2.
 
 3 

Alam Sekitar dan Agama
 
 

Kurikulum PPIM Sekolah Rendah

2.1 Kandungan

2.2 Persdiaan Pengajaran dan pembelajaran

2.3Penilaian

2.4 Pensijilan
 
 
 
 

Perkhemahan

3.1 Praperkhemahan

3.2 Perkhemahan

3 Jam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Jam
 
 
 
 
 
 

15 Jam


 
 
 
 

Interkkasi A
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaksi B

Perkhemahan pada hujung minggu atau cuti semester)

 

   Jumlah
 15 Jam
 

 
 
 
 
 

PERINCIAN SUKATAN
 
 

SEMESTER SATU
 
 
 
 
Bil
Tajuk
Tahap Pencapaian
Catatan
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 

 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

Pengenalan PPIM

 1.1 Sejarah dan Perkembanagan

 • Tarikh-tarikh penubuhan dan
Perkembangan PPIM mengikut  Kronologi

- Tokoh-tokoh pengasas 

 • Peringkat-peringkat perkembangan

 
 
 
 

Hari Puteri

 • Perancangan
 • Sambutan
Visi Dan Misi PPIM

 Masalah sosial semasa negara 

Visi PPIM

Misi PPIM

Kaitan dengan Falsafah Pendidikan Negara daan Waawasan Negara
 
 
 
 

Tatacara Perjumpaan

1. Peringkat-Peringkat Tatacara

 • Tugas dan peranan ketua kumpulan 
 • Tugas dan peranan ketua pasukaana 
 • Tugas dan peranan ketua puteri 
 • Tugas dan peranan guru pemimpin
  1. Upacara Menaikkan Bendera
 • Al Fatihah 
 • Doa 
 • Asma Al Husna 
 • Bendera 
 • Lagu Negaraaku 
 • Lagu Puteri 
 • Ikrar 
 • Lapor Kekuatan 
 • Taklimat / Arahan 
 • Pelaksanaan Aktiviti 
3.3 Upacara Penutup
 • Lapor kekuatan 
 • Amanat / Rumusan / Pesanan / Komen / Peringatan 
 • Lagu Puteri 
 • Turun Bendera 
 • Doa 
 • Bersurai 
 • Bersalaman

 
 

3.4 Upacara Majlis Rasmi

 • Selawat 
 • Asma Al Husna 
 • Doa 
 • Lagu Puteri 
 • Aturcaraa majlis bermula 
 • Tasbih Kafarah dan Surah Al ' Asr

 
 
 
 
 
 
 
 

Kawad Kaki

  1. Bahasa Arahan
  2. Latihan
 
 • Menghasilkan buku skrap mengenai sejarah penubuhan mengikut kronologi. 
 • Menyediakan kertas bagi sambutan Hari Puteri di peringkat sekolah
 • Dapat membezakan visi dan missi PPIM dengan menggunakan carta pengurusan grafik. 
 • Dapat menghafal doa yang berkaitan

 
 
 
 
 
 
 • Dapat melaksanakan tatacara perjumpaan dan penutupan dengan betul dan menepati masa. 
 • Dapat menaikkan upacara menaikkan bendera dengan betul dan kemas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dapat melaksanakan tatacara rasmi dengan betul, kemas dan menepati masa 
 • Dapat memberi arahan kawad dengan betul dan berkesan 
 • Dapat berkawad dengan betul dan kemas

 
 

Nilai:-

 • Cintakan negara 
 • Semangat kekitaan 
 • Semangat kesukarelaa
Strategi:-
 • Ceramah 
 • Bengkel

 
 

Nilai:-

 • Bertanggungjawab 
 • Berwawasan 
 • Amanah 
 • Dedikasi 
 • Mematuhi Islam/Peraturan 
Strategi:-
 • Forum 
 • Ceramah 
 • Bengkel
Nilai:-
 • Berdisiplin 
 • Ketepatan masa 
 • Pengurusan cekap, berkesan 
 • Amanah 
 • Dedikasi
Strategi:-
 • Tunjukcara 
 • Latihtubi

 
 

 Nilai:-

 • Berdisiplin 
 • Ketepatan masa 
 • Pengurusan cekap, berkesan 
 • Amanah 
 • Dedikasi
Strategi:-
 • Tunjuk cara 
 • Latihtubi
Nilai :-
 • Disiplin 
 • Kerjasama kumpulan 
 • Semangat berpasukan 
 • Menghormati ketua 
 • Mematuhi arahan 
 • Kepimpinan

 
 
 
 

Strategi

-Tunjukcara

-latihtubi

 


 
 
 

PERANCANGAN AKTIVITI SEMESTER
 
 

SEMESTER SATU
 
 
 
 
 
Minggu
Tajuk
Tahap Pencapaian
Nilai Strategi
1
 
 
 
 
 

2

3
 
 
 
 
 
 
 
 

4
 
 

 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
 
 
 
 
 
 
 
 

10
 
 

11
 
 

12
 
 

13
 
 

14

 

Majlis taaruf, pemilihan AJK, perbincangan buku log dan uniform
 
 

Pengenalan PPIM
 
 

1.1 Sejarah dan Perkembanagan

 • Tarikh-tarikh penubuhan dan
Perkembangan PPIM mengikut  Kronologi

- Tokoh-tokoh pengasas 

 • Peringkat-peringkat perkembangan

 
 

Visi Dan Misi PPIM

Masalah sosial semasa negara 

Visi PPIM

Misi PPIM

Kaitan dengan Falsafah Pendidikan Negara daan Waawasan Negara
 
 
 
 
 
 

Tatacara Perjumpaan

Peringkat-Peringkat Tatacara

 • Tugas dan peranan ketua kumpulan 
 • Tugas dan peranan ketua pasukan 
 • Tugas dan peranan ketua puteri 
 • Tugas dan peranan guru pemimpin
 • kawad kaki

 
 

Upacara Menaikkan Bendera

 • Al Fatihah 
 • Doa 
 • Asma Al Husna 
 • Bendera 
 • Lagu Negaraaku 
 • Lagu Puteri 
 • Ikrar 
 • Lapor Kekuatan 
 • Taklimat / Arahan 
 • Pelaksanaan Aktiviti 
3.3 Upacara Penutup
 • Lapor kekuatan 
 • Amanat / Rumusan / Pesanan / Komen / Peringatan 
 • Lagu Puteri 
 • Turun Bendera 
 • Doa 
 • Bersurai 
 • Bersalaman 
 • Kawad
3.4 Tatacara Majlis Rasmi
 • Selawat 
 • Asma Al Husna 
 • Doa 
 • Lagu Puteri 
 • Aturcaraa majlis bermula 
 • Tasbih Kafarah dan Surah Al ' Asr

 
 
 
 
 
 

Kawad Kaki
 
 

  1. Bahasa Arahan
  2. Latihan
 
 • Menghasilkan buku log dan uniform

 
 
 • Menghasilkan buku skrap mengenai sejarah penubuhan mengikut kronologi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dapat mengenalpasti masalah sosial dan menjadikan PPIM sebagai wadah penyelesaian masalah 
 • Dapat membezakan visi dan missi PPIM dengan menggunakan carta pengurusan grafik. 
 • Dapat menghafal doa yang berkaitan 
 • Dapat melaksanakan tatacara perjumpaan dan penutupan dengan betul dan menepati masa.
 • Dapat menjalankan upacara menaikkan bendera dengan betul dan kemas
 • Dapat membaca ikrar dan menyanyikan Lagu Puteri dengan baik dan petuh semangat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dapat melaksanakan tatacara rasmi dengan betul, kemas dan menepati masa

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dapat memberi arahan kawad dengan betul dan berkesan 
 • Dapat berkawad dengan betul dan kemas

 
 
 
 
 • Membuat kertas kerja berkaitan Hari Puteri
 • Menghafal doa-doa harian
 • Kemas, bersih 
 • Seragam
 • Cintakan Islam
 • Cintakan negara 
 • Semangat kekitaan 
 • Semangat kesukarela

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Bertanggungjawab 
 • Berwawasan 
 • Amanah 
 • Dedikasi 
 • Mematuhi Islam/Peraturan

 
  Berdisiplin 

Ketepatan masa 

Pengurusan cekap, berkesan 

Amanah 

Dedikasi


 
 
 
 
 
 
 
 

 Berdisiplin 

Ketepatan masa 

Pengurusan cekap, berkesan 

Amanah 

Dedikasi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Disiplin 
 • Kerjasama kumpulan 
 • Semangat berpasukan 
 • Menghormati ketua 
 • Mematuhi arahan 
 • Kepimpinan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 

#Ceramah

#Bengkel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum

Ceramah 

Bengkel

Forum

Ceramah 

Bengkel
 
 
 
 
 
 

Tunjukcara

Latihtubi

Tayangan video
 
 
 
 
 
 

Tunjukcara

Latihtubi
 
 

 Tunjukcara

Latihtubi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tunjukcara

Latihtubi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunjukcara 

Latihtubi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ujian Lisan


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTER TIGA
 
 

AKTIIVITI / PROGRAM
 
 
 
 
Minggu
Aktiviti
Tindakan
Catatan
1
Perlantikan AJK Induk dan AJK Semester 3

Perlantikan ketua-ketua Kumpulan, S/Usaha dan bendahari

Taklimat aktiviti

Semua ahli dan pensyarah pemimpin Perjumpaan di Balai Islam
2
Aktiviti Luar : Tunjukcara jenis-jenis ikatan dan amal dalam kumpulan dan individu AJK terlibat Bantuan 6 orang ahli PPIM 

Semester 5

3
Membuat gajet - Laatihan Dalam Kumpulan

Projek individu - mencipta salah satu model gajet

AJK terlibat

Pensyarah Pemimpin

Bantuan ahli pengakap
4
Kesihataan : Ceramah Sakit Puan ( Punca, rawatan dan 

Pencegahan)

AJK PPIM Induk Penceramah jemputan 

( Pegawai Kesihatan)

5
Rekreasi : Lawatan sambil belajar ke Pusat Kraftangan AJK terlibat

Pensyarah Pemimpin

Rundingcara dengan Pusat Terlibat dan bas maktab
6
Bengkel Kesihatan: Makana dan Permakanan; 

Tajuk-tajuk bengkel ;-

 1. Makanan bersih dan halal
 2. Zat-zat pemakan
 3. Amalan Pemakanan
 4. Pencemaran makanan
 5. Adab makan
AJK terlibat

Pensyarah Pemimpin

Persediaan persembahan kumpulan;

Bentuk persembahan :-

 • Buku skrap 
 • Carta / Peta minda 
 • Laporan Kajian Kes 
 • Laporan dan koleksi bergambar
7
Pembentangan hasil bengkel/ persembahan Semua ahli

Pensyarah Pemimpin

Pameran
8
Aktiiiviti Luaar: demonstrasi memasang dan menurunkan khemah / jenis-jenis khemah

-Amali dalam kumpulan

AJK terlibat

Pensyarah Pemimpin

Lokasi : Tempat Kem Sri 

Gelam

9
Panduan menggunakan kompas

Aktiviti kajitera

AJK terlibat

Pensyarah Pemimpin

Bantuan dari ahli pengakap
10
Kesihatan diri ( perbincangan dalam kuimpulan)
 1. Konsep diri dari segi spiritual dan mental
 2. Kesihatan fizikal
 3. Kesihatan mental
AJK terlibat

Pensyarah Pemimpin

 

Bahan disediakan lebih awal

Bengkel

11
Kesihatan wajah:

Ceramah dan demnstrasi pembersihan kulit muka oleh penceramah jemputan

Semua ahli

Pensyarah Pemimpin

Wakil dari alat solek berjenama
12
Mereka cipta kraf tangan dari bahan terbuang AJK Terlibat sahaja Bahan-bahan dibawa dari rumah
13
Kesihatan: Pertolongan cermas ( demontrasi dan amali)
 • Anduh dan Balutan 
 • Jenis-jenis Anduh 
 • Kain Balut
Semua ahli

Pensyarah Pemimpin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEMESTER LIMA
 
 
 
Bil Minggu Aktiviti Tindakan
1
1
Mesyuarat PPIM Semester 5

Perlantikan AJK baru

 • Pengerusi 
 • AJK 
 • Pensyarah Penasihat 
 • Ahli PPIM
2
2
Bengkel Perancangan PPIM semester 5

Pembentangan

 • Pengerusi 
 • AJK 
 • Pensyarah Penasihat 
 • Ahli PPIM
3
3
Aktiviti Permainan Tradisional;

-Galah Panjang

-Baling Tin

-Tarik Tali

 • Pengerusi 
 • AJK 
 • Pensyarah Penasihat 
 • Ahli PPIM
4
4
Aktiviti Seni Suara
 • Marhaban dan Berzanji
 
 • Ahli PPIM
 
5
5
Seni Khat
 • Ahli PPIM
 
6
6
Kawad Kaki
 • Ahli PPIM
 
7
7
Permainan Tradisional
 • Congkak 
 • Batu Seremban
 • Ahli PPIM

 •  

   
   
   

   

  8
  8
  Seni Suara

  -Tilawah Al-Quran

  • Ahli PPIM
   
  9
  9
  Seni Lukis
  • Ahli PPIM
   
  10
  10
  Kawad Kaki
  • Ahli PPIM
   
  11
  11
  Seni Kraftangan

  -Anyaman Ketupat

  • Ahli PPIM
   
  12
  12
  Seni Suara

  _Pertandingan Nasyid

  • Ahli PPIM
   
  13
  13
  Seni Suara

  -Khatam Al-Quran

   
  14
  14
  Kawad Kaki
  • Ahli PPIM
   
  15
  15
  Seni Suara

  -Sajak dan Syair

  • Ahli PPIM
   
  16
  16
  Seni Kraftangan

  -Anyaman

  • Ahli PPIM
   
  17
  17
  Pengendalian Mesyuarat
  • Pemilihan 
  • Pelantikan Penolong-Penolong Ketua
 • Ahli PPIM

 •  

   
   
   

   

  18
  18
  Pengendalian Penilaian
  • Jenis Penilaian 
  • Membina Soalan
 • Ahli PPIM

 •  

   
   
   

   


   
   
   

  SEMESTER SATU
   
   
   
   
   
  Bil
  Perkara/Bidang
  Markah
  1.
  Ujian

  Amali

  Tatacara perjumpaan (20)

   1. Tatacara penutupan (10)
   2. Tatacara Majlis Rasmi (10)
   3. Arahan kawat (10)

   
   
   
   

  50

  2.
  Folio
   1. Buku log (10)
   2. Kertas Kerja Hari Puteri (20)
  30
  3.
  Sahsiah

  3.1 Kehadiran

  3.2Tanggungjawab

  3.3Jawatan kepimpinan

  3.4Kesukarelaan


   
   

  20

   
  Jumlah
  100

   
   
   
   
   

  SEMESTER DUA
   
   
   
   
   
  Bil
  Perkara/Bidang
  Markah
  1.
  Ujian

  Amali

   1. Sistem fail PPIM (15)
   2. Rekod ahli (15)
  30
   
   
   
   

   

  2. 
  Folio

  2.1 Buku Log (10)

  2.2 Laporan Tahunan PPIM (10)

  2.3 Menyediakan Kertas kerja untuk Kursus Kepimpinan Asas (20)

  2.4 Takwin PPIM (10)


   
   

  50
   
   

   

  3.
  Sahsiah:

  3.1 Kehadiran (5)

  3.2 Tanggunjawab (5)

  3.3 Jawatan kepimpinan (5)

  3.4 Kesukarelaan (5)

   


   
   

  20

    Jumlah
  100

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   SEMESTER TIGA
   
   
   
   
   
  Bil
  Perkara/Bidang
  Markah
  1.
  Ujian

  Amali:

   1. Menghasilkan satu kerja anyaman (10)
   2. Menghasilkan Dua kerja lipatan (20)
   3. Menghasilkan Dua kerja jahitan (20)

   
   

  50
   
   
   
   

   

  2.
  Folio

  2.1 Buku Log (10)

  2.2 Rancangan Tahunan PPIM (10)

  2.3 Rancangan aktiviti PPIM (10)


   
   

  30
   
   
   
   

   

  3. 
  Sahsiah

  3.1 Kehadiaran (5)

  3.2 Tanggungjawab (5)

  3.3 Jawatan kepimpinan (5)

  3.4 Kesukarelaan (5)

   


   
   
   
   

  20

   
  Jumlah
  100

   
   
   
   
   

  SEMESTER EMPAT
   
   
   
  Bil
  Perkara/Bidang
  Markah
  1.
  Ujian

  Amali:

   1. Rawatan Kecederaan (20)
   2. Membaca kompas/peta (10)
   3. Penyediaan 'Track' untuk permainan harta karun (30)
   4. Menghasilkan kad jemputan Hari Puteri (10)
   

   
   

  70
   
   
   
   

   

  2.
  Folio

  2.1 Buku Log (10)
   
   

   


   
   

  10

   

  3. 
  Sahsiah

  3.1 Kehadiaran (5)

  3.2 Tanggungjawab (5)

  3.3 Jawatan kepimpinan (5)

  3.4 Kesukarelaan (5)

   


   
   
   
   

  20

   
  Jumlah
  100

   
   
   

   SEMESTER LIMA
   
   
   
  Bil
  Perkara/Bidang
  Markah
  1.
  Ujian

  Amali:

   1. Pengajaran makro (30)
   2. Ikatan dan simpulan (20)
   

   
   

  50
   
   
   
   

   

  2.
  Folio

  2.1 Buku Log (10)

  2.2 Persediaan mengajar untuk sekolah rendah bagi satu perjumpaan selama 2 jam (20)

  2.3Buku skrap (20)

  2.4 Perkhemahan (60)


   
   

  10

   

  3. 
  Sahsiah

  3.1 Kehadiaran (5)

  3.2 Tanggungjawab (5)

  3.3 Jawatan kepimpinan (5)

  3.4 Kesukarelaan (5)

   


   
   
   
   

  40

   
  Jumlah
  200