Skop Pelaksanaan


Sistem kualiti yang dilaksanakan adalah perkhidmatan pengurusan pendidikan keguruan sepenuh masa untuk pelajar praperkhidmatan iaitu Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI). Sistem kualiti ini dilaksanakan di BPG dan di 27 buah maktab perguruan berasaskan kepada MS ISO 9002:1994.


Visitor Number: