Penerbitan

 
PENERBITAN BUKU:

 • Mohd Nor Jusoh, (2003), Tamadun Islam, Kota Bharu: Dian Darulnaim Sdn. Bhd. Buku ini diterbitkan ketika menjawat jawatan pensyarah di Politeknik Dungun, Terengganu.
 • Mohd Nor Jusoh (2003), Pendidikan Islam Semester 2, Kota Bharu: Dian Darulnaim Sdn. Bhd. Buku ini diterbitkan ketika bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Pengajian Am, Politeknik Dungun, Terengganu.
 • Mohd Nor Jusoh, (2006), Tamadun Islam, Kuala Lumpur: NurQurra Trading. Buku ini diterbitkan ketika bertugas di Politeknik Kota Kuala Terengganu. Buku ini telah diulang cetak.
 • Mohd Nor Jusoh, (2006), Pendidikan Islam Semester 2, Kuala Lumpur: NurQurra Trading. Buku ini diterbitkan ketika bertugas di Politeknik Kota Kuala Terengganu. Buku ini telah diulang cetak.
 • Mohd Nor Jusoh, (2011), Panduan Perkahwinan, Kuala Lumpur: Sarjana Media Sdn. Bhd. Buku ini diterbitkan ketika bertugas sebagai pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Kuala Terengganu.
 • Mohd Nor Jusoh, (2011), Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Kuala Lumpur: Sarjana Media Sdn. Bhd. Buku ini diterbitkan ketika bertugas sebagai pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. Buku ini telah berjaya diulang cetak berkali-kali setakat ini.

DALAM PROSES PENERBITAN
 

 • Mohd Nor Jusoh, (2012), Pengajian Aqidah, Kuala Lumpur: Sarjana Media Sdn. Bhd. Buku ini dalam proses penerbitan. Insya Allah dalam masa terdekat. Kulit luar bagi buku berkaitan telah siap.
 • Mohd Nor Jusoh, (2012), Tazkirah Ustaz, Kuala Lumpur: Sarjana Media Sdn. Bhd. Buku ini dalam proses siap. Ia membicarakan soal peringatan kepada manusia sebelum menemui kematian. Tazkirah ustaz adalah gambaran untuk memberi kesedaran kepada manusia supaya tidak melencong jauh dari landasan Islam.

LIPUTAN AKHBAR
 

 • UTUSAN MALAYSIA, “ Pensyarah IPG terbitkan 2 buah buku ”. Ruangan Edisi Timur, Muka Surat, 27. Sempena pelancaran buku saya di Institut Pendidikan Guru Kampus Mizan di Besut.
 • PEMBENTANGAN KERTAS KERJA DAN PENERBITAN PROSIDING PERINGKAT KEBANGSAAN
 • Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 di Universiti Teknologi Malaysia, pada 22 – 23 Oktober 2008. Tajuk pembentangan saya ialah “Peranan Institut Pendidikan Guru (IPG) Terhadap Pembangunan Syakhsiah, Kepimpinan dan Akademik Pelajar”. Tema persidangan ini ini ialah “Pembangunan Pelajar Ke Arah Modal Insan Terbilang”.
 • Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke 6 Bertema “Pendidikan Islam Teras Pembangunan Modal Insan”. Saya telah membentangkan tajuk berkaitan “Sumbangan Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Insan”. Anjuran : Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak dan Jabatan Pelajaran Sarawak.

 LAIN-LAIN TUGASAN

 • Penyelia Kajian Tindakan PISMP/ PGSR
 • Penyelia Kajian Open University Malaysia.
 • Penyeliaan latihan ilmiah dan kajian tindakan pelajar ijazah sarjana muda Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail, Kuala Terengganu/Open University Malaysia/Asia e University .
 
 

2009
 

 • Baharudin Ali, (2009), Keberkesanan Kaedah Koperatif Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran, Di Sekolah Kebangsaan Kampung Tengah, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 • Ismail Man, (2009), Keberkesanan Kaedah Koperatif Dalam Meningkatkan Prestasi Pelajaran Jawi, Di Sekolah Kebangsaan Teluk Menara, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 • Suraya Abdullah, (2009), Mengenalpasti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Murid Tingkatan Satu Gagal Menguasai Kemahiran Jawi, Di Sekolah Menengah Padang Kemunting, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 • Mohd Ramli Rahim, (2009), Hubungan Antara Persekitaran Keluarga Dan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Jawi Tahun Empat, Sekolah Keb. Pusat Dungun, Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap). 
 • Muda Che Ismail, (2009), Kemahiran Ilmu Tajwid Dalam Kalangan Murid Tahun Lima Di Sekolah Kebangsaan Bukit Nanas, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).                                 
 • Aznordin Johan, (2009), Satu Kajian Mengenai Sejauh Manakah Penggunaan Komputer Diamalkan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Pendidikan Islam Dalam Daerah Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 • Kamarudin Muda, (2009), Keberkesanan Latih Tubi Mata Pelajaran Jawi Dalam Kalangan Murid Tahun Lima Takwa, Sekolah Kebangsaan Seberang Takir, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).                                  
 • Ayub Kassim, (2009), Kesan Pengamalan Adab Dan Akhlak Islamiyyah Terhadap Perilaku Pelajar Tahun Empat. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).

 
2010
 

 • Nur Atieqah Mohamed Noor, (2010), Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Suku Kata Tertutup Melibatkan Vokal “Alif” Dalam Kalangan Murid Tahun 2 Bijak, Sekolah Kebangsaan Bukit Chempaka. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Siap).
 •  Haswani Dzul, (2010), Penggunaan Bahan Maujud Dalam Simulasi Bagi Meningkatkan Minat Murid Tahun 4 Terhadap Tajuk Bersuci Daripada Najis. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Siap).
 • Hanisah Shaari, (2010), Meningkatkan Kemahiran Menghafal Fakta Dalam Tajuk Israk Mikraj Tahun Lima Melalui Kaedah “Cerna”. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Siap).
 •  Aziana Abd Raghni, (2010), Meningkatkan Tahap Penguasaan Bacaan Bertanda Sukun Dan Syaddah Surah Asy-Syams Ayat 1 – 9 Tahun 5 Bijak Melalui Kaedah ‘Kad Kalimah Berwarna’ Dan ‘Bacalah Sayang’. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Siap).
   

 
2010
 

 • Nor Azyan Othman, (2010), Keberkesanan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Meningkatkan Kemahiran Solat Dalam Kalangan Murid Tahun 5, Sekolah Kebangsaan Bukit Nanas, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 •  Zulkifli Ibrahim, (2010), Keberkesanan Perlaksanaan Program Enam Bulan Khatam Al-Quran Tahun Satu Menggunakan Kaedah Iqra’ Di Sekolah Kebangsaan Seri Bandi 2, Kemaman, Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 • Marzuki Jusoh @ Mamat, (2010), Murid Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor, Kemaman, Terengganu Lemah Dalam Kemahiran Membaca Al-Quran. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 •  Nor Isoura Mohd Nor, (2010), Meningkatkan Tahap Pencapaian Jawi Murid-Murid Tahun 3 Amanah, Sekolah Kebangsaan Losong Dengan Teknik Latih Tubi Bergambar. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap). 
 • Nor Asikin Abdullah, (2010), Keberkesanan Pendekatan Induktif Dalam Pelaksanaan Ibadat Solat Dalam Kalangan Murid-Murid Tahun 4 Di Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman 1, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 •  Mohammed Anuwa Mohammed, (2010), Penguasaan Huruf-Huruf Hijaiyyah Al-Quran Dan Membaca Kalimah Al-Quran Pelbagai Baris Dengan Betul Dalam Kalangan Murid Tahun 5, Sekolah Kebangsaan Panchor Merah, Setiu, Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap). 
 • Mohd Ariffin Deraman, (2010), Keberkesanan Pengajaran Jawi Menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) Terhadap Pencapaian Murid Tahun 2, Di Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman 11, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 •  Norhayati Mat Kia, (2010), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Tahun 4 Meninggalkan Sembahyang: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Ibok, Kemaman. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap). 
 • Maheran Ali, (2010), Satu Tinjauan Khusus Mengenai Keberkesanan Kaedah Iqra’ (Tahun Satu Program j-QAF) Bagi 6 Bulan Pertama Di Sekolah Kebangsaan Bukit Jejulong, Marang, Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 •  Nor Hamiza Mohd Ali, (2010), Peningkatan Hafazan Di Dalam Kalangan Pelajar Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Santong Mengikut Kaedah Latih Tubi Dan Talaqqi Musyafahah. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
   

 
2011
 

 • Wan Kumabiah Wan Omar, (2011), Penggunaan Modul Kaedah Pengajaran Jawi Berdasarkan Konsonan Dan Vokal Bahasa Melayu Melalui Padanan Huruf Rumi-Jawi Dalam Kalangan Murid Tahun 3 Cekal, Sekolah Kebangsaan Durian Burong, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 •  Yuswati Yusof, (2011), Keberkesanan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Ceneh Baru, Kemaman, Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 • Harniza Mamat, (2011), Keberkesanan Bacaan Iqra’ j-QAF Untuk Murid-Murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Secara Koperatif Bagi Kelas Satu Dan Dua, Di Sekolah Kebangsaan Padang Hiliran, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap). 
 •  Noraini Tahir Mohamed, (2011), Keberkesanan Penggunaan Media Dalam Meningkatkan Penguasaan Rukun Solat Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Chukai, Kemaman. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 •  Sulaini Awang Boto, (2011), Keberkesanan Pelaksanaan Kemahiran Membaca Al-Quran Mengikut Modul Khatam Al-Quran j-QAF Dalam kalangan Murid Tahun 3, Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap). 
 • Suirana Yusof, (2011), Keberkesanan Komputer Sebagai Alat Bantu Mengajar Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bacaan Doa Harian Bagi Murid Pendidikan Khas, Sekolah Kebangsaan Banggol Peradong. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).
 •  Wan Harlina Wan Hamzah, (2011), Penguasaan Bacaan Tahiyyat Akhir Melalui Kaedah Talaqqi Musyafahah Dan Hafazan Dalam Kalangan Murid Tahun Dua Pintar Sekolah Kebangsaan Felda Cherul, Kemaman, Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap). 
 •  Roslina Mohamad @ Awang, (2011), Keberkesanan Penggunaan CD Interaktif Terhadap Pencapaian Matapelajaran Pendidikan Islam Bagi Tajuk “Rukun Solat” Tahun 3 Dalam Bidang Ibadat Di Sekolah Kebangsaan Kebor Besar. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Siap).

 
 
2011
 

 • Azrai Baharudin, (2011), Menghafaz Surah Al-Qari’ah Tahun 4 Naim Dengan Kaedah Kolaborasi Di Sekolah Kebangsaan Kebor Ayer. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Siap).
 •  Mohammad Nabiil Borhanudin, (2011), Keberkesanan Kaedah Dapat Eja Sayang Jawi (DESAJ) Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Jawi Mudah Dalam Kalangan Murid Tahun 5 Firdaus. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Siap).
   

 
2012
 

 • Tuan Sarifah Rabiah Tuan Marjam, (2012), Keberkesanan Kaedah Tunjuk Cara Bagi Meningkatkan Kemahiran Bertayammum Murid-Murid Tahun Lima Mariam Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Dalam Proses Siap).
 •  Kamarudin Ali, (2012), Keberkesanan Kaedah “Bacaan Ikut Guru” Dalam Modul Khatam Al-Quran Program j-QAF: Satu Kajian Ke atas Pelajar Tahun 3 Syafie Di Sekolah Kebangsaan Manir, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Pernah gagal dan kini statusnya dalam proses siap). 
 • Azizah Ibrahim, (2012), Pelaksanaan Ibadah Solat Fardu Dalam Kalangan Murid Tahun 2 Amanah Di Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal, Kuala Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Open Universiti Malaysia. (Status Dalam Proses Siap).
 •  Ahmad Tarmizi Ismail, (2012), Meningkatkan Keupayaan Menghafaz Lafaz-Lafaz Azan Subuh Dengan Menggunakan Interaktif Lafaz-Lafaz Azan Subuh Untuk Murid-Murid Tahun Lima Kenanga. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Bagi Guru-Guru PGSR), Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Dalam Proses Siap). 
 • Mohd Shelahudin Embong, (2012), Meningkatkan Penghayatan Solat Lima Waktu Dalam Kalangan Murid Tahun 4 Bestari Menggunakan ‘Wajib Ikut’. Latihan Ilmiah, Ijazah sarjana Muda Perguruan (Bagi Guru-Guru PGSR), Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Dalam Proses Siap).
 •  Zuraida Mohamad, (2012), Menyelesaikan Masalah Solat Fardu Dalam Kalangan Murid Tahun 4 Amanah, Sekolah Kebangsaan Sultan Omar, Dungun, Menggunakan Pendekatan Tazkirah Dengan Kaedah CIPS. Latihan Ilmiah, Ijazah sarjana Muda Perguruan (Bagi Guru-Guru PGSR), Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Dalam Proses Siap). 
 • Ramli Yusof, (2012), Keberkesanan Kaedah Latih Tubi Dalam Meningkatkan Tahap Hafalan Surah Al-Baiyinah Dalam Kalangan Murid Tahun 5 Bestari Di Sekolah Kebangsaan Bukit Payong, Marang, Terengganu. Latihan Ilmiah, Ijazah sarjana Muda Perguruan (Bagi Guru-Guru PGSR), Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Dalam Proses Siap).
 • Ahmad Shah Mimi Rosli, (2012), Memantapkan Penguasaan Penulisan Huruf Jawi Yang Tidak Boleh Disambung Selepasnya Dengan Mengaplikasikan Kaedah Multilevel Marketing (MLM). Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Dalam Proses Siap).
 • Sapuan Mohd Akil, (2012), Menemonekan Jawi: Kaedah Super Memantapkan Ingatan Murid Tahun 4 Ibnu Khaldun Mengingati Syarat-Syarat Wajib Dan Sah Solat Fardu. Latihan Ilmiah, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. (Status Dalam Proses Siap). 
 • Menyampaikan ceramah kepada pelajar-pelajar, guru-guru, pensyarah dan pelbagai peringkat. Ia melibatkan masyarakat umum.

 SUMBANGAN-SUMBANGAN LAIN

 • Kuliah maghrib melibatkan beberapa tempat di dalam seminggu. Ia adalah aktiviti harian  bagi hari-hari tertentu, antaranya:

 

Hari Ahad Malam Isnin  :
Kuliah maghrib di Surau Chonnang, bersebelahan dengan Stadium Gong Badak, Kuala Terengganu. Kitab Fathul Mu'in.(Bermula bulan Oktober 2012)
Hari Isnin Malam Selasa :
Kuliah maghrib di Surau al-Firdaus, Seberang Takir, Kuala Terengganu. Pembacaan kitab Hadith 40.
Hari Selasa Malam Rabu  :
Kuliah maghrib di Balai Islam, Institut Pendidikan Guru, Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu. Pembacaan Hadith 40 dan Tafsir al-Munir Juz ‘Amma.
Hari Khamis Malam Jumaat  :
Kuliah maghrib di surau al-Rasyidin, Gong Badak. Pembacaan kitab Hadith 40 dan Isu-Isu Semasa.
Pagi Jumaat   :
Kuliah Dhuha di Surau Seberang Takir. Kuliah bermula jam 9 pagi sehingga 10.30 pagi. (Kebiasaannya menyentuh mengenai Isu-isu semasa dalam masyarakat).
Hari Jumaat Malam Sabtu   :
Surau al-Sagous, di Wakaf Tengah. Kuliah maghrib menyentuh mengenai kitab Fathul Mu’in.
 
Di samping itu, penglibatan dalam motivasi, forum, diskusi, pembentangan kertas kerja, penulisan di media massa, buletin, majalah dan lain-lain. Ia memberi suatu kepuasan dalam menyampaikan mesej dakwah dan perjuangan.